Маркетинг план

Таблиця маркетинг плану

Діє з 01.01.2016р.

= Маркетинг план побудований з елементами “прямих продаж”. Дистриб'ютори при реалізації продукції отримують  різницю між роздрібною та оптовою ціною та 10 % знижки від оптової ціни.

= Досягнутий статус зберігається і не потребує підтвердження.

= Усі нарахування балів проводяться за оптовою ціною.

Коментарі.

1. Споживач. Реєстрація (тимчасова реєстрація на 1 календарний місяць, Кандидат в Дистриб'ютори отримує підписний номер), реалізація продукції відбувається за роздрібною ціною. Різниця між роздрібною та оптовою ціною залишається у дистриб'ютора, який реалізував кандидату в дистриб'ютори продукцію. Робиться власна закупка продукції на 20 балів протягом місяця. Кандидат в Дистриб'ютори на наступний місяць отримує Статус Споживач та постійний підписний номер.

2. Партнер.

а) Реєстрація (на умовах Споживача). Робиться власна закупка протягом 1 календарного місяця продукції на 30 балів (20+10). Кандидат в Дистриб'ютори на наступний місяць отримує статус “Партнер” та одразу відкриваються 3 власних лінії.

б) Дистриб'ютору зі статусом “Споживач” для отримання статусу “Партнер” необхідно накопичити 10 балів.

= При досягненні наступного кваліфікаційного статусу сума, яка використана для досягнення попереднього статусу, не враховується.

Приклад 1. Для досягнення статусу «Консультант» необхідно накопичити 50 власних балів, при цьому не враховуються 30 власних балів, які були накопичені для статусу «Партнер».

Приклад 2. Покупець придбав продукції на 35,5 балів. Йому присвоюється статус «Партнер», а 5,5 балів. зараховуються для досягнення статусу «Консультант».

Приклад 3. Із здобуттям статусу «Консультант» для наступного статусу враховується увесь груповий обсяг продажів з моменту набуття статусу «Партнер».

При досягненні статусу Партнер відкриваються 3 власні лінії.

При досягненні статусу Консультант відкриваються 5 власних ліній.

При досягненні статусу Організатор і вище відкриваються 8 власних ліній.

При досягненні статусу Лідер і вище відкриваються 8 власних ліній + заохочувальні статусні знижки з усієї своєї структури.

= Усі знижки нараховуються лише за умови ВО закупок – 1 -9 балів (в залежності від статусу) на протязі місяця. Бали обов’язкових особистих закупок у бали для отримання знижок зараховуються, а у статус, ні.

= Якщо під дистриб’ютором А в одній з гілок до 8 ліній включно є дистриб’ютор Б який досягнув статусу на два ранги вище за дистриб’ютора А, то дистриб’ютор А отримує знижки лише з трьох своїх ліній, у гілці де знаходиться дистриб’ютор Б. з інших своїх гілок отримує у повному обсязі згідно маркетинг плану.

= ** Заохочувальні статусні знижки від усієї своєї структури.

При досягненні статусу:

- Лідер - отримується знижка 2% від об’єму товарообігу усієї своєї структури.

- Срібний Лідер отримується знижка 3% від об’єму товарообігу усієї своєї структури.

- Золотий Лідер - отримується знижка 4% від об’єму товарообігу усієї своєї структури.

- Платиновий Лідер - отримується знижка 5% від об’єму товарообігу усієї своєї структури.

- Національний Лідер - отримується знижка 7% від об’єму товарообігу усієї своєї структури.

Приклад.

З дистриб’ютора нижче по Статусу ви отримуєте різницю між бонусами свого та його статусів.

Якщо ти Срібний Лідер, а під тобою розташований Лідер, то ти отримуєш 2%(1+1) заохочувальної статусної знижки від товарообігу його структури. Від іншої своєї структури — 3%.

Якщо ти Золотий Лідер, а під тобою розташований Срібний Лідер, то ти отримуєш 2% заохочувальної статусної знижки від товарообігу його структури. Від іншої своєї структури — 4%.

= *** Знижка Лідерський бонус

1 % від національного Т.О. компанії ДАР РУСИНІВ ділиться між партнерами в кваліфікації Платиновий Лідер, Національний Лідер в рівних долях.

= **** Преміальна знижка одноразова при досягненні статусу.

= Перепідписання під іншого спонсора можливе без власної структури.

= Від кожної виплати накопичених знижок один раз на місяць утримується 2 грн на підтримку комп’ютерної програми.

Терміни.

Група (структура) – очолювана поручителем багаторівнева мережа покупців,, яких даний поручитель особисто, або опосередковано запросив.

Лінія групи – група покупців, яких Ви особисто запрошуєте і спонсоруєте, і які складають першу лінію Вашої структури. запрошують і формують Вашу другу лінію і т.д.

Дистриб’ютор – людина, яка зареєстрована в Компанії та має власний підписний номер, що здійснює набір і підготовку інших покупців та дистриб’юторів.

Кандидат в Дистриб'ютори — покупець продукції, який планує стати дистриб'ютором.

Бал – умовний грошовий еквівалент, який надається в останньому затвердженому прайс-листі Компанії та обчислюється з оптових цін. Розрахунок Балів є запорукою стабільності усієї системи знижок Компанії, навіть при зміні цін на продукцію.

Статус – ранг або звання, що набувається при досягненні певного рівня закупок та при запрошенні певної кількості споживачів, які, у свою чергу, досягли необхідного кваліфікаційного рівня. Статус присвоюється станом на остане число місяця, у якому були виконані умови надання статусу.

Умови надання статусу – планові показники Компанії, які пропонуються покупцям для виконання. У разі результативної роботи покупцю присвоюється певний кваліфікаційний статус та надаються додаткові знижки на продукцію Компанії.

ВО (власний обсяг) – обсяг закупок, що зараховується на Ваш особистий №.

ГО (гуртовий обсяг) – обсяг закупок усіх рівнів Вашої структури + власний обсяг закупок.

Накопичений обсяг закупок – власний або груповий обсяг закупок, здійснений за період з моменту досягнення статусу.

Щомісячний обсяг закупок – власний або груповий обсяг закупок, який дистриб’ютор, або його група здійснили за один поточний місяць.

Робочий рік – 12 місяців, що рахуються, починаючи від моменту набуття статусу.

Прайс - лист – невід’ємна частина схеми знижок, документ, у якому надаються останні ціни на продукцію та розрахункові еквіваленти (Бали).

 

В Україні 1 бал = 50грн.

В інших державах 1 бал = 5 Є.

 

*Діє з 01.10.2016р.

- Протягом місяця замовлення продукції, для відкриття РІЦу (Рекламно-Інформаційного Центру), має бути на суму не менше 15 000 грн. Для отримання 7% (на утримання РІЦу) сума щомісячного замовлення повинна складати  не менше ніж 7 000 грн.

- Поштові послуги здійснюються за рахунок Компанії, якщо сума замовлення продукції складає 2 500 грн. та більше.